Aplikace pro Samsung Smart TV

Službu je možnost využívat prostřednictvím aplikace pro Samsung Smart TV.

Podporované modely televizí:

Postup instalace aplikace

  1. *Obrázky jsou pouze dle návodu naší základní služby sledovanitv.cz. Vaše speciální aplikace se jmenuje Modernitv.
  2. Spusťte na televizi Smart Hub stisknutím barevného tlačítka na dálkovém ovladači.
  3. Šipkami zvolte aplikaci Samsung Apps a spusťte ji.
  4. Zvolte kategorii Video a poté najděte aplikaci Modernitv
  5. Zvolte tlačítko Stáhnout.
  6. Aplikace se nyní nachází na Smart Hubu na obrazovce Další aplikace.

Párování aplikace - spojení s účtem na Modernitv

  1. Aplikace zobrazí Průvodce a poté párovací obrazovku se zobrazeným párovacím kódem.
  2. Párovací kód zadejte na stránce Přidat televizi po přihlášení na webu Modernitv přes internetový prohlížeč na počítači.
    Po úspěšném spárování se Vám v aplikaci automaticky rozběhne přehrávání televizních kanálů.